Alegeți țară

Grindeks căutare

Moldova
Meniu

Calitatea

Producţia farmaceutică este una din cele mai responsabile ramuri ale industriei, deoarece are tangenţe directe cu viaţa şi sănătatea oamenilor. Din acest motiv, faţă de industria farmaceutică sunt înaintate cerinţe foarte înalte.

În anul 2003 Grindeks a devenit primul producător de medicamente din Letonia, care a primit certificatul „Bunele Practici de Producere” (BPP). Întreprinderea este certificată şi activează în corespundere cu standardele Bunelor Practici de Producere, ce garantează respectarea de către Grindeks a normativelor europene şi mondiale.

Sunt investite resurse importante atât în modernizarea instalaţiilor de producere şi control, cât şi în instruirea personalului. Acest aspect este foarte important, deoarece realizarea BPP cere de la fiecare angajat competenţă şi abilitate de a asigura produse şi procese calitative.

Pentru a demonstra că produsele Grindeks sunt produse şi controlate conform cerinţelor BPP, şi pentru a demonstra că metodele de control şi producere sunt aprobate în actele de înregistrare disponibile, la întreprinderea Grindeks au loc inspecţii regulate ale Agenţiei Naţionale a Medicamentului. Certificatul poate fi verificat în baza de date EudraGMDP.

În acelaşi timp la Grideks au loc inspecţii regulate, petrecute de instituţiile BPP din diferite ţări:

  • Începând cu anul 2001 de către Direcţia de control a calităţii alimentelor şi medicamentelor din SUA (USFDA) au fost petrecute patru inspecţii de asigurare şi control a calităţii producerii substanţelor farmacologice active.
  • În anul 2014 în urma inspecţiei din partea instituţie publice din Japonia – Agenţia preparatelor farmaceutice şi dispozitivelor medicale (PMDA) – a fost obţinută permisiunea pentru colaborarea cu întreprinderile japoneze în domeniul substanţelor farmacologice active.
  • O dată la 3 ani partenerii şi clienţii Grindeks petrec auditul BPP pentru producerea substanţelor farmacologice active şi/sau formelor medicamentoase finite în scopul asigurării în respectarea şi controlul calităţii.

Pentru a asigura calitatea înaltă şi siguranţa produselor Grindeks, precum şi accesibilitatea pentru pacienţi, este foarte important de a avea încrederea că partenerii noştri îmbunătăţesc permanent sistemele sale de gestionare a calităţii şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu cerinţele Bunei Practici de Producere şi/sau Bunei Practici de Distribuire. Astfel, în fiecare an, specialiştii noştri petrec auditul producătorilor de substanţe farmacologice active, a distribuitorilor angro şi a partenerilor

Informaţie cu privire la medicamentele cu prescripţie este accesibilă doar angajaţilor din domeniul ocrotirii sănătăţii. Sunteţi specialist în domeniul ocrotirii sănătăţii?